Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Ubnd xã được chứng thực hợp đồng ủy quyền không?

Ubnd xã được chứng thực hợp đồng ủy quyền không?

11/01/2022


Ủy ban nhân dân xã được chứng thực hợp đồng ủy quyền không là câu hỏi của rất nhiều người đặt ra. Bài viết sau đây sẽ giải đáp câu hỏi này.

Ubnd xã được chứng thực hợp đồng ủy quyền không

Hình 1. Ubnd xã được chứng thực hợp đồng ủy quyền không

  Chứng thực hợp đồng ủy quyền có được thực hiện tại ủy ban nhân dân xã được không? Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền tại ủy ban nhân dân xã được thực hiện như thế nào? Hãy tìm hiểu trong bài viết sau đây.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Chứng thực hợp đồng ủy quyền là gì?

2. Ủy ban nhân dân xã có được chứng thực hợp đồng ủy quyền không?

3. Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền tại ủy ban nhân dân xã.

3.1. Thành phần hồ sơ.

3.2. Các bước thực hiện.

4. Giá trị pháp lý của hợp đồng ủy quyền đã được chứng thực tại ủy ban nhân dân xã.

1. Chứng thực hợp đồng ủy quyền là gì?

 • Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định chứng thực hợp đồng là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP thực hiện chứng thực về chủ thể giao kết hợp đồng (năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên), về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng.
 • Như vậy, chứng thực hợp đồng ủy quyền là thủ tục được thực hiện bởi cơ quan có thẩm theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP thực hiện nhằm chứng thực về chủ thể tham gia hợp đồng ủy quyền (năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người ủy quyền và người được ủy quyền), về thời gian và địa điểm giao kết hợp đồng ủy quyền.

2. Ủy ban nhân dân xã có được chứng thực hợp đồng ủy quyền không?

 • Căn cứ điểm c, d, đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, ủy ban nhân dân cấp xã (ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) có quyền chứng thực hợp đồng liên quan đến tài sản là động sản, hợp đồng liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng dụng đất và hợp đồng về nhà ở. Theo đó, phạm vi hợp đồng ủy quyền mà ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thủ tục chứng thực là các loại hợp đồng mà pháp luật quy định phải chứng thực hoặc các loại hợp đồng mà pháp luật không bắt buộc chứng thực nhưng có yêu cầu chứng thực của người yêu cầu.
 • Như vậy, ủy ban nhân dân xã có quyền chứng thực hợp đồng ủy quyền nếu nội dung hợp đồng ủy quyền đó là người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền thực hiện công việc liên quan đến:
 • Ngoài ba phạm vi ủy quyền này, hợp đồng ủy quyền các công việc khác sẽ không được thực hiện chứng thực tại ủy ban nhân dân xã mà sẽ được thực hiện thủ tục công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng).

3. Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền tại ủy ban nhân dân xã.

 Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền

Hình 2. Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền

 • Căn cứ tại Điều 34, 35, 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền tại ủy ban nhân dân xã như sau:

3.1. Thành phần hồ sơ:

 • Hồ sơ chứng thực hợp đồng ủy quyền tại ủy ban nhân dân xã bao gồm các giấy tờ sau đây:
  • Dự thảo hợp đồng ủy quyền;
  • Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của các bên trong hợp đồng ủy quyền;
  • Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản chính giấy tờ thay thế khác được pháp luật quy định đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng có liên quan đến phạm vi hợp đồng ủy quyền.

3.2. Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ:
 • Người yêu cầu chứng thực hoàn thiện 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên và nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Các bên trong hợp đồng ủy quyền phải có mặt tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khi thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền.
 • Người yêu cầu có thể yêu cầu thực hiện chứng thực hợp đồng ủy quyền ở ngoài trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nếu thuộc trường hợp là người già yếu hoặc không thể đi lại được hoặc đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác.
 • Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
 • Người chứng thực tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ và các bên trong hợp đồng ủy quyền tự nguyện, minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình tại thời điểm chứng thực thì người chứng thực thực hiện chứng thực.
 • Nếu hợp đồng ủy quyền có nội dung vi phạm điều cấm của luật, đạo đức xã hội thì người chứng thực từ chối chứng thực.
 • Bước 3: Thực hiện chứng thực hợp đồng ủy quyền:
 • Người ủy quyền và người được ủy quyền ký trước mặt người chứng thực.
 • Nếu một trong các bên hợp đồng ủy quyền không ký được thì phải điểm chỉ; nếu có người không đọc được, không nghe được, không ký được, không điểm chỉ được thì phải có 02 người làm chứng (người làm chứng này phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng ủy quyền).
 • Người chứng thực ghi lời chứng vào hợp đồng ủy quyền; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và ghi vào sổ chứng thực.
 • Lưu ý: Nếu hợp đồng ủy quyền có từ 02 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký của các bên trong hợp đồng ủy quyền và người chứng thực; ghi số lượng trang, lời chứng tại trang cuối của hợp đồng ủy quyền và phải đóng dấu giáp lai.
 • Bước 4: Trả kết quả.
 • Người chứng thực thu phí, trả các giấy tờ và hợp đồng ủy quyền đã được chứng thực cho người yêu cầu.
 • Thời hạn chứng thực hợp đồng ủy quyền: không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài hơn thời hạn nêu trên thì phải có văn bản thỏa thuận giữa người chứng thực với người yêu cầu.

4. Giá trị pháp lý của hợp đồng ủy quyền đã được chứng thực tại ủy ban nhân dân xã.

 • Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, hợp đồng đã được chứng thực tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm mà các bên tham gia trong hợp đồng đã ký kết; về chủ thể: năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia trong hợp đồng.
 • Như vậy, hợp đồng ủy quyền đã được chứng thực tại ủy ban nhân dân xã có giá trị pháp lý là giá trị chứng cứ chứng minh về mặt hình thức của hợp đồng ủy quyền (chủ thể, địa điểm, thời gian ký kết hợp đồng), không có giá trị chứng minh về mặt nội dung của hợp đồng ủy quyền (có vi phạm pháp luật hay trái đạo đức xã hội hay không). Trong trường hợp này, khi có tranh chấp xảy ra, các bên khởi kiện ra Tòa án thì các bên phải tự chứng minh về nội dung của hợp đồng ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Lưu ý khi thực hiện chứng thực hợp đồng ủy quyền:
 • Người yêu cầu chứng thực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng ủy quyền.
 • Người chứng thực hợp đồng ủy quyền chỉ chịu trách nhiệm về chủ thể, thời gian, địa điểm các bên giao kết hợp đồng ủy quyền.

Bài viết có thể bạn quan tâm: Hợp đồng ủy quyền có chứng thực được không?

 • Trên đây là những thông tin pháp luật về Ubnd xã được chứng thực hợp đồng ủy quyền không. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ, nắm bắt được các thông tin liên quan. Trong trường hợp Quý khách hàng còn thắc mắc về thủ tục này, hãy gọi ngay cho Văn Phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng qua hotline 1800 6365 để được tư vấn miễn phí.