Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất

Hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất

18/12/2021


Có được ủy quyền bán đất không? Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất thực hiện như thế nào? Hãy theo dõi bài viết sau đây.

  Có được ủy quyền bán đất không? Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất thực hiện như thế nào? Hãy theo dõi bài viết sau đây.

Hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất
Hình 1. Hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất

  Bán đất là cách gọi quen thuộc của người dân, theo pháp luật thì đây là chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người có quyền sử dụng đất sang người khác. Vậy, người có quyền sử dụng đất có thể ủy quyền cho người khác để thay mặt họ thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không? Bài viết sau đây sẽ giải đáp vấn đề trên.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

1. Thực hiện ủy quyền bán đất khi nào?

2. Có bắt buộc phải công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất không?

3. Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất.

3.1. Thành phần hồ sơ.

3.2. Các bước thực hiện.

4. Ai có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân khi ủy quyền bán đất.

1. Thực hiện ủy quyền bán đất khi nào?

 • Căn cứ Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng ủy quyền là việc người ủy quyền thỏa thuận với người được ủy quyền để người được ủy quyền thay mặt người ủy quyền thực hiện một hoặc một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền trong thời hạn ủy quyền.
 • Như vậy, ủy quyền bán đất được thực hiện khi người có đất (người có quyền sử dụng đất) không tự mình thực hiện việc bán đất (chuyển nhượng quyền sử dụng đất) mà thỏa thuận ủy quyền cho một người khác (người được ủy quyền) để thay mình thực hiện việc bán đất.

2. Có bắt buộc phải công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất không?

 • Hiện nay, pháp luật không quy định hình thức hợp đồng ủy quyền bán đất bắt buộc phải được công chứng. Việc ủy quyền bán đất có thể lập bằng lời nói, văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) phụ thuộc vào nhu cầu của các bên trong quan hệ ủy quyền. Tuy nhiên, đất đai là tài sản có giá trị lớn nên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người ủy quyền và người được ủy quyền và tránh các rủi ro có thể xảy ra, các bên trong quan hệ ủy quyền nên lập hợp đồng ủy quyền bán đất bằng văn bản và thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất.
 • Thực tế, việc ủy quyền thường xảy ra khi người có đất (người có quyền sử dụng đất) đang ở nước ngoài hoặc là người già yếu, khó khăn trong việc đi lại hoặc bị ốm đau, bệnh tật,... Trong trường hợp này, nếu người ủy quyền và người được ủy quyền không thể cùng nhau đến cùng một tổ chức hành nghề công chứng để thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất thì pháp luật đã dự liệu và cho phép người ủy quyền và người được ủy quyền có thể thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất hai nơi. Tuy nhiên, trong bài viết sau đây sẽ hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất mà người ủy quyền và người được ủy quyền cùng có mặt tại tổ chức hành nghề công chứng.

 Bài viết có thể bạn quan tâm: Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền hai nơi

3. Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất.

 • Căn cứ Điều 40, 41, 42 Luật Công chứng 2014 quy định thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất như sau:

3.1. Thành phần hồ sơ.

 • Hồ sơ công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất gồm các loại giấy tờ sau:
  • Phiếu yêu cầu công chứng tại trụ sở hoặc Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (nếu có) (theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng);
  • Dự thảo Hợp đồng ủy quyền bán đất (nếu có);
  • Bản chính Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ khác của các bên có yêu cầu công chứng hợp đồng ủy quyền;
  • Bản chính giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của các bên: Giấy đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng độc thân,...;
  • Sổ hộ khẩu của các bên.

3.2. Các bước thực hiện.

 • Bước 1: Nộp hồ sơ:
  • Người yêu cầu công chứng hoàn thiện 01 bộ hồ sơ nêu trên và nộp trực tiếp tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng) mà không phụ thuộc vào nơi có đất.
  • Ngoại lệ: người yêu cầu là người già yếu, hoặc không thể đi lại được, hoặc người đang bị tạm giam, tạm giữ hoặc đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác mà không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì việc công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất có thể được thực hiện tại nhà (ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng).

 Bài viết có thể bạn quan tâm: Lưu ý về thủ tục công chứng tại nhà mà bạn nên biết

 • Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Công chứng viên kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên tiến hành thụ lý và ghi vào sổ công chứng.
  • Trường hợp hồ sơ có vấn đề chưa rõ hoặc có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của một trong các bên hoặc phạm vi ủy quyền chưa được mô tả cụ thể thì công chứng viên đề nghị các bên làm rõ; trường hợp không làm rõ được thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
 • Bước 3: Thực hiện công chứng:
  • Trường hợp các bên có dự thảo hợp đồng ủy quyền bán đất: Công chứng viên kiểm tra dự thảo; nếu trong dự thảo có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, không phù hợp với quy định pháp luật thì các bên sửa chữa theo yêu cầu của công chứng viên. Nếu không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
  • Trường hợp các bên không có dự thảo hợp đồng ủy quyền bán đất: Công chứng viên soạn thảo hợp đồng ủy quyền bán đất theo yêu cầu các bên trong trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng là xác thực, không vi phạm quy định pháp luật và trái đạo đức xã hội.
  • Các bên tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho các bên nghe theo đề nghị của các bên.
  • Các bên đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng thì ký vào từng trang của hợp đồng ủy quyền bán đất.
  • Công chứng viên ghi lời chứng, ký và đóng dấu tổ chức hành nghề công chứng.
 • Bước 4: Trả kết quả:
  • Công chứng viên thu phí, thù lao công chứng, trả hồ sơ cho người yêu cầu và lưu trữ hồ sơ công chứng.
  • Thời hạn công chứng: không quá 02 ngày làm việc; trường hợp hợp đồng ủy quyền bán đất có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

 Bài viết bạn có thể quan tâm: Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền được thực hiện như thế nào?

4. Ai có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân khi ủy quyền bán đất.

 • Căn cứ tiết b.2 điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định trường hợp các bên có thỏa thuận ủy quyền quản lý bất động sản mà trong phạm vi ủy quyền, người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như chủ sở hữu bất động sản theo quy định pháp luật thì người ủy quyền bất động sản là người nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Như vậy, người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân khi ủy quyền bán đất là người ủy quyền (người có đất) trong hợp đồng ủy quyền bán đất.

 Bài viết có thể bạn quan tâm: Các loại phí, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2021 mà bạn nên biết

 Dịch vụ công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng

Hình 2. Dịch vụ công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng

 • Văn phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng với đội ngũ công chứng viên có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng, tận tình phục vụ sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ công chứng tại văn phòng. Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng rất vinh dự và tự hào được cung cấp cho Quý khách các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.
 • Trên đây là những thông tin pháp luật về Hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền bán đất. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ, nắm bắt được các thông tin liên quan. Trong trường hợp Quý khách hàng còn thắc mắc về thủ tục này, hãy gọi ngay cho Văn Phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng qua hotline 1800 6365 để được tư vấn miễn phí.