Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/12/2023

Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/12/2023

25/10/2023


Nghị định 75/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2023 đã bổ sung thêm đối tượng mới được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Cụ thể, đối tượng mới được bổ sung vào nhóm tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) do ngân sách nhà nước đóng là:

Người dân thuộc các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trong đó, đối tượng này không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/12/2023

Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/12/2023 (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Nghị định 75 còn sửa đổi quy định về 02 đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng bao gồm:

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

- Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định 07 năm 2021 và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.