Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Thay đổi về tính giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà từ 15/6/2023

Thay đổi về tính giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà từ 15/6/2023

04/05/2023


Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thực hiện giá bán điện.

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với sinh viên và người lao động thuê nhà được quy định như sau:

- Đối với trường hợp có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

- Trường hợp cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Cách tính giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà

Cách tính giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà (Ảnh minh họa).

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện. Cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể:

- 01 người được tính là 1/4 định mức

- 02 người được tính là 1/2 định mức

- 03 người được tính là 3/4 định mức

- 04 người được tính là 1 định mức

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà phải thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính tiền điện.

Bên bán điện được yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính hóa đơn tiền điện.

Thông tư 09/2023/TT-BCT có hiệu lực từ 15/6/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.