Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Tặng cho tiền có cần lập hợp đồng không?

Tặng cho tiền có cần lập hợp đồng không?

19/08/2021


heo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 quy định "Tiền" là tài sản và được xác định là động sản (theo Điều 107) nên việc tặng cho này được xem là tặng cho tài sản. Và theo quy định tại Điều 457 Bộ luật này thì:...
  • Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 quy định "Tiền" là tài sản và được xác định là động sản (theo Điều 107) nên việc tặng cho này được xem là tặng cho tài sản. Và theo quy định tại Điều 457 Bộ luật này thì:

"Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận."

  • Và cũng theo quy định, thì trong trường hợp hợp đồng tặng cho tài sản là tiền thì không bắt buộc mình phải đi công chứng hợp đồng (việc công chứng chỉ bắt buộc đối với hợp đồng tặng cho là bất động sản: đất đai, nhà cửa, tài sản gắn liền với đất,...).
  • Tuy nhiên để đảm bảo đảm bảo pháp lý cho việc tặng cho và hạn chế tranh chấp phát sinh sau khi tặng cho hoặc trong trường hợp tặng cho tiền có điều kiện với bên nhận tặng cho thì nên lập hợp đồng tặng cho tiền có công chứng để đảm bảo giá trị của hợp đồng được rõ ràng và có tính pháp lý cao hơn.
     

    Quý khách vui lòng gọi ngay 1800 6365 để được tư vấn và giải quyết các thắc mắc Hợp đồng tặng cho tiền.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THÀNH HƯNG

“ĐÚNG CAM KẾT – TRỌN NIỀM TIN”