Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Quy định về việc nhận tặng cho quyền sử dụng đất của người chưa thành niên

Quy định về việc nhận tặng cho quyền sử dụng đất của người chưa thành niên

19/08/2021


Trong bộ luật đất đai 2013 không nói về việc người bao nhiêu tuổi sẽ được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....
  • Trong b lut đất đai 2013 không nói v vic người bao nhiêu tui s được đứng tên trên giy chng nhn quyn s dng đất. Tuy nhiên, căn c theo B lut dân s 2005 quy định v độ tui ca người thành niên và người có đủ năng lc hành vi dân s như sau:
  • Điu 18. Người thành niên, người chưa thành niên
  • Người t đủ mười tám tui tr lên là người thành niên. Người chưa đủ mười tám tui là người chưa thành niên.
  • Điu 19. Năng lc hành vi dân s ca người thành niên
  • Người thành niên có năng lc hành vi dân s đầy đủ, tr trường hp quy định ti Điu 22 và Điu 23 ca B lut này.
  • Như vy, căn c theo các quy định trên, người t đủ 18 tui tr lên s có quyn đứng tên trên giy chng nhn quyn s dng đất.
  • Đối vi trường hp ca bn, con ca bn đều chưa đủ 18 tui, theo quy định ca pháp lut, con bn là người chưa thành niên, do vy, trong giao dch dân s s gp nhng hn chế nht định.
  • Khon 1 Điu 20 B lut Dân s quy định: Người t đủ sáu tui đến chưa đủ mười tám tui khi xác lp, thc hin giao dch dân s phi được người đại din theo pháp lut đồng ý, tr giao dch nhm phc v nhu cu sinh hot hàng ngày phù hp vi la tui hoc pháp lut có quy định khác.
  • Như vy, theo quy định này ca pháp lut, để có th tng cho quyn s dng đất cho người chưa thành niên thì cn có người đại din theo pháp lut. Điu 141 B lut Dân s có quy định các trường hp người đại din theo pháp lut như sau:

“1. Cha, m đối vi con chưa thành niên;

2. Người giám h đối vi người được giám h;

3. Người được Toà án ch định đối vi người b hn chế năng lc hành vi dân s;

4. Người đứng đầu pháp nhân theo quy định ca điu l pháp nhân hoc quyết định ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

5. Ch h gia đình đối vi h gia đình;

6. T trưởng t hp tác đối vi t hp tác;

7. Nhng người khác theo quy định ca pháp lut.”

    Qúy khách vui lòng gọi ngay 1800 6365 để được tư vấn và giải quyết các thắc mắc Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THÀNH HƯNG

“ĐÚNG CAM KẾT – TRỌN NIỀM TIN”