Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Người lao động tái nhiễm Covid-19 có được nhận tiền BHXH lần 2?

Người lao động tái nhiễm Covid-19 có được nhận tiền BHXH lần 2?

31/03/2022


Trước sự lây lan nhanh chóng của các biến chủng vi rút SARS-CoV-2, không ít người đã từng mắc Covid-19 tiếp tục bị tái nhiễm. Vì vậy khi người lao động bị tái nhiễm Covid-19 có được nhận tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của chế độ ốm đau thêm lần nữa?

Luật BHXH chỉ quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa trong một năm mà không giới hạn số lần hưởng.

Theo đó, người lao động bị ốm, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm có thể được hưởng chế độ ốm đau nhiều lần trong năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Do đó tương tự trong trường hợp người lao động tái nhiễm Covid-19, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì sẽ tiếp tục được hưởng tiền BHXH của chế độ ốm đau.