Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Khi đã để lại di chúc cho con thì cha mẹ có được bán đất không?

Khi đã để lại di chúc cho con thì cha mẹ có được bán đất không?

03/05/2022


Cha mẹ thường lập di chúc sẵn phân chia di sản là nhà, đất cho từng người con sau khi mình chết đi để tránh tranh chấp. Do đó, sau khi lập di chúc cho con, cha mẹ bán miếng đất đã lập di chúc có được không?

Trước hết phải khẳng định, lập di chúc không đồng nghĩa tài sản trong di chúc đã thuộc về người được hưởng di chúc bởi các nguyên nhân sau đây:

- Thời điểm di chúc có hiệu lực là khi người lập di chúc chết.

- Sau khi lập di chúc, người để lại di sản hoàn toàn có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc huỷ bỏ di chúc cũng như có quyền truất quyền, chỉ định người thừa kế trong di sản... cho dù di chúc đó đã được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

- Nếu có nhiều bản di chúc với một tài sản thì chỉ có bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Cha mẹ hoàn toàn có quyền sửa đổi, thay thế, huỷ bỏ di chúc để lại di sản và cũng có quyền lập di chúc mới thay cho di chúc cũ để tặng cho di sản thừa kế của mình cho người con khác khi mình còn sống.


Ảnh minh họa

Do khi còn sống, tài sản của một người sẽ được người đó định đoạt (tặng cho người khác, bán cho người khác, góp vốn...) theo quy định mà không ai có thể cản trở hoặc ép buộc. Dù đã lập di chúc để lại tài sản cho con nhưng cha mẹ hoàn toàn có quyền bán đất đã lập di chúc.

Do đó, cha mẹ có thể huỷ bỏ di chúc hoặc sau khi cha mẹ chết, di chúc cũng sẽ trở nên vô hiệu bởi theo khoản 3 Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản tại thời điểm mở thừa kế không còn (do đã bán và sang tên người khác, không còn thuộc sở hữu hợp pháp của cha mẹ - người để lại di sản thừa kế).

Tóm lại, cha mẹ có quyền bán đất mặc dù trước đó đã để lại di chúc nhà, đất đó cho con bởi khi cha mẹ còn sống, cha mẹ có quyền huỷ bỏ, thay đổi, sửa đổi, bổ sung di chúc cũng như toàn quyền định đoạt tài sản của mình.