Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hợp đồng góp vốn bằng tài sản là xe

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản là xe

19/08/2021


Khi thực hiện thủ tục góp vốn tài sản là xe, cụ thể là xe ô tô, thì điều kiện là xe không bị tranh chấp, không bị kê biên....
  •   Khi thực hiện thủ tục góp vốn tài sản là xe, cụ thể là xe ô tô, thì điều kiện là xe không bị tranh chấp, không bị kê biên.
  •   Xe ô tô được dùng góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện bằng đồng Việt Nam. Nếu góp vốn khi thành lập doanh nghiệp thì việc định giá tài sản góp vốn là chiếc xe ô tô này phải được các thành viên cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp việc định giá chiếc ô tô này do tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp nhận. Việc tiến hành định giá cũng theo quy định tại Điều 36. Định giá tài sản góp vốn Luật Doanh nghiệp năm 2020 như đối với góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên.
  •   Sau khi hoàn tất các thủ tục công chứng hợp đồng góp vốn, các bên thỏa thuận việc đăng ký chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  •   Quý khách vui lòng gọi ngay 1800 6365 để được tư vấn và giải quyết các thắc mắc Hợp đồng góp vốn.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THÀNH HƯNG

“ĐÚNG CAM KẾT – TRỌN NIỀM TIN”