Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hạn mức thẻ ngân hàng từ 01/7/2024 theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN

Hạn mức thẻ ngân hàng từ 01/7/2024 theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN

04/07/2024


Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng. Trong đó có quy định hạn mức thẻ ngân hàng từ 01/7/2024.

Cụ thể, căn cứ Điều 13 Thông tư 18/2024/TT-NHNN có quy định Tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ các hạn mức thẻ dưới đây sao cho phù hợp với quy định tại Thông tư này cũng như quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định pháp luật có liên quan:

  • Hạn mức thanh toán
  • Hạn mức chuyển khoản
  • Hạn mức rút tiền mặt
  • Các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ

Theo đó,

Với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài: một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam/ngày.

- Đối với thẻ tín dụng: tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo BIN của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng/01 tháng. (Quy định này áp dụng từ ngày 01/01/2025).

Hạn mức thẻ ngân hàng từ 01/7/2024 theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN

Hạn mức thẻ ngân hàng từ 01/7/2024 theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN. (Ảnh minh họa).

- Đối với thẻ trả trước: Tổ chức phát hành thẻ quy định cụ thể về hạn mức số dư và hạn mức nạp thêm tiền vào thẻ và hạn mức giao dịch đảm bảo số dư tại mọi thời điểm trên một thẻ trả trước vô danh không được quá 05 triệu đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, tổng hạn mức giao dịch (gồm các giao dịch: rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ) trên một thẻ trả trước định danh không được quá 100 triệu đồng/tháng.

Thông tư 18/2024/TT-NHNN được ban hành ngày 28/6/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.