Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Giảm lãi suất tiền gửi từ ngày 25/5/2023

Giảm lãi suất tiền gửi từ ngày 25/5/2023

24/05/2023


Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 951/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Quyết định 951/QĐ-NHNN, mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay đổi như sau:

- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5,0%/năm.

- Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng áp dụng riêng với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6,0%/năm xuống còn 5,5%/năm.

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm.

Quyết định 951 có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.

Giảm lãi suất tiền gửi từ ngày 25/5/2023

Giảm lãi suất tiền gửi từ ngày 25/5/2023 (Ảnh minh họa).

Cũng vào ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 950/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó:

- Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5,5% xuống còn 5,0%/năm.

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm từ 6,0% xuống còn 5,5%/năm.

- Lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Quyết định 950 có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.