Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Giải pháp khi muốn đăng ký thường trú nhưng chưa có nhà ở

Giải pháp khi muốn đăng ký thường trú nhưng chưa có nhà ở

19/08/2021


Người thuê nhà cần có chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, như vậy thông qua hợp đồng mượn nhà, bạn đã có đủ điều kiện để đăng ký hộ khẩu thường trú....
  • Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật cư trú năm 2020:

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

    1. Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;
    2. Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.
  • Người thuê nhà cần có chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, như vậy thông qua hợp đồng mượn nhà, bạn đã có đủ điều kiện để đăng ký hộ khẩu thường trú. Và cũng theo như quy định này diện tích tối thiểu không thấp hơn 08 m2/người nên khi giao kết hợp đồng mượn nhà thì cần lưu ý điều này. Và mục đích mượn nhà để chuyển khẩu cũng cần ghi trong hợp đồng mượn nhà khi công chứng, chứng thực.

    Quý khách vui lòng gọi ngay 1800 6365 để được tư vấn và giải quyết các thắc mắc Hợp đồng mượn nhà.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THÀNH HƯNG

“ĐÚNG CAM KẾT – TRỌN NIỀM TIN”