Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

08/06/2023


Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ được Bộ Công an đơn giản hóa theo phương án:

Bãi bỏ quy định người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ (Ảnh minh họa).

Nguyên nhân bãi bỏ quy định trên là do hiện nay, Cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật thường xuyên đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Việc đơn giản hóa quy định là phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục “tiền kiểm” tăng cường “hậu kiểm”, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Ngoài ra, thực tiễn phát sinh những trường hợp có nhu cầu thực hiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng không đáp ứng được điều kiện có 05 năm thường trú để thực hiện thủ tục này đã “thuê người dân” tại địa phương đứng tên đăng ký kinh doanh càng gây nhiều khó khăn, bất cập trong công tác quản lý.

Để thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục kinh doanh dịch vụ cầm đố, Bộ Công an kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, lộ trình thực hiện trong năm 2023.

Nguồn Luật Việt Nam.