Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đã có Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 2024

Đã có Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 2024

01/07/2024


Chính phủ ban hành Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 2024 là Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024.

Cụ thể, Nghị định nêu rõ sẽ giảm 2% từ 10% xuống 8% (với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) và giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

    + Viễn thông, hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm, than cốc, dầu mỏ tinh chế, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), sản phẩm hoá chất..

    + Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

    + Công nghệ thông tin.

Đặc biệt, việc giảm VAT này áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, gia công, sản xuất và kinh doanh thương mại.

Đã có Nghị định giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% đến hết 2024 (Ảnh minh họa).

Riêng mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả khai thác sau đó qua phân loại, sàng tuyển theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Còn các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra thì không được giảm VAT.

Đồng thời, với mặt hàng than khai thác bán ra, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được liệt kê tại các Phụ lục của Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Nghị định 72/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2024 đến hết 31/12/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.