Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đã có dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024

Đã có dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024

28/10/2023


Ngày 26/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11692/BTC-CST về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11239/BTC-CST gửi xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong 06 tháng đầu năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổng hợp nội dung đề xuất chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2024 vào Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Tại nội dung thứ năm điểm 1 Thông báo 2913/TB-TTKQH ngày 22/10/2023 của Tổng thư ký Quốc hội về kiên nghị tiếp tục thực hiện thuế suất thuế GTGT như Nghị quyết số 101/2023/QH15 cho 06 tháng đầu năm 2024 có nêu: "Đề nghị Chính phủ đánh giá tác động, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Tờ trình theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định".

Thực hiện Thông báo số 2913/TB-TTKQH nêu trên, để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Tài chính đã triển khai nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT theo quy trình, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc xây dựng Nghị quyết nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách Nhà nước cũng như nền kinh tế.

Ban hành kèm theo Công văn 11692/BTC-CST là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT.

Đã có dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024 (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại...

Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024

Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Đánh giá tác động của chính sách, dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 4,175 nghìn tỷ đồng/tháng, nếu áp dụng trong 06 tháng đầu năm 2024 thì tương đương khoảng 25 nghìn tỷ đồng.

Nguồn Luật Việt Nam.