Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Cho ý kiến thông qua Nghị quyết giảm thuế GTGT trong tháng 6/2024

Cho ý kiến thông qua Nghị quyết giảm thuế GTGT trong tháng 6/2024

19/06/2024


Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 129/2024/QH15 của Quốc hội chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo đó, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 việc cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024) các dự án, dự thảo sau đây:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

- Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

Cho ý kiến thông qua Nghị quyết giảm thuế GTGT trong tháng 6/2024​​ (Ảnh minh họa).

Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), trình Quốc hội cho ý kiến về các dự án sau đây:

- Luật Công nghiệp công nghệ số;

- Luật Điện lực (sửa đổi).

Trường hợp dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp;

- Luật Nhà giáo;

- Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các dự án sau đây:

- Pháp lệnh Chi phí tố tụng (điều chỉnh về chi phí tố tụng hình sự, chi phí tố tụng dân sự, chi phí tố tụng hành chính và chi phí tố tụng cho Hội thẩm);

- Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (điều chỉnh về công tác quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với tính chất là công trình đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia, là di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng trong cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình).

Nguồn Luật Việt Nam.