Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20/11/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 20/11/2022

22/11/2022


Chính sách mới có hiệu lực 20/11/2022 về các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất và hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn.

Các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Thông tư 61/2022/TT-BTC quy định các khoản chi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gồm:

- Chi tuyên truyền về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động các đối tượng liên quan.

- Chi cho điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

- Chi cho việc lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Chi cho tổ chức trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị, nhân công thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Chính sách mới có hiệu lực 20/11/2022

Chính sách mới có hiệu lực 20/11/2022 (Ảnh minh họa).

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 02 văn bản hướng dẫn chi tiết về việc lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn là Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT và 21/2022/TT-BKHĐT.

Các Thông tư này hướng dẫn chi tiết về lập hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của:

- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương);

- Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len;

- Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Nguồn Luật Việt Nam.