Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực ngày 16/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực ngày 16/02/2023

17/02/2023


Chính sách mới có hiệu lực ngày 16/02/2023 bao gồm quy định về tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực và nội dung chi từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Tiêu chuẩn của Kiểm tra viên điện lực

Theo quy định tại Thông tư 42/2022/TT-BCT, kiểm tra viên điện lực phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành điện hoặc là công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên.

- Có thời gian công tác lĩnh vực quản lý lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối từ 03 năm trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; công tác trong lĩnh vực kinh doanh điện từ 03 năm trở lên với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện.

- Đã được tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện và bảo vệ an toàn công trình điện và lưới điện, các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện và có kết quả sát hạch đạt yêu cầu.

- Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra.

- Đủ sức khoẻ, có đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

- Chưa bị xử lý hình sự hoặc đã bị xử lý hình sự nhưng được xóa án tích; chưa bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực hoặc đã được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Chính sách mới có hiệu lực 16/02/2023

Chính sách mới có hiệu lực 16/02/2023 (Ảnh minh họa).

Nội dung chi từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Thông tư 80/2022/TT-BTC quy định nội dung chi từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm:

- Xây dựng hình ảnh, quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về môi trường, chính sách, pháp luật về đầu tư, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài;

- Hỗ trợ, hướng dẫn và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư;

- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư;

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư.

Nguồn Luật Việt Nam.