Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/11/2022)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/11/2022)

25/11/2022


Tiêu chuẩn đối với kiểm định viên giáo dục đại học và quy định về xây dựng khung giá phát điện mặt trời, điện gió là những chính sách mới có hiệu lực ngày hôm nay (25/11/2022).

Kiểm định viên giáo dục đại học phải có trên 5 năm làm giảng viên

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT, kiểm định viên giáo dục đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan và công tâm trong công việc. Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

- Có hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; am hiểu chính sách, pháp luật về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm;

- Có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục ban hành.

- Có từ 05 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

- Có thẻ kiểm định viên còn hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực 25/11/2022

Chính sách mới có hiệu lực 25/11/2022 (Ảnh minh họa).

Quy định về xây dựng khung giá phát điện mặt trời, điện gió

Thông tư 15/2022/TT-BCT quy định khung giá phát điện của Nhà máy điện mặt trời mặt đất, Nhà máy điện mặt trời nổi, Nhà máy điện gió trong đất liền, Nhà máy điện gió trên biển là dải giá trị từ giá trị tối thiểu (0 đồng/kWH) đến giá trị tối đa.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ khi Thông tư này có hiệu lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng khung giá phát điện của Nhà máy điện mặt trời mặt đất, Nhà máy điện gió trong đất liền, Nhà máy điện gió trên biển, Nhà máy điện mặt trời nổi gửi Cục Điều tiết điện lực thẩm định.

Nguồn Luật Việt Nam.