Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/02/2023)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/02/2023)

14/02/2023


Chính sách mới có hiệu lực ngày 14/02/2023 liên quan đến Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố.

Điều lệ mới của trường cao đẳng sư phạm

Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm chính thức có hiệu lực từ hôm nay.

Theo đó, tổ chức của trường cao đẳng sư phạm gồm: hội đồng trường; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; các phòng chức năng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; các khoa, bộ môn; hội đồng khoa học và đào tạo và các hội đồng tư vấn khác (nếu có)…

Trường cao đẳng sư phạm có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của trường về: ngành, nghề đào tạo; cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo cho người học; mức giá dịch vụ đào tạo và miễn, giảm giá dịch vụ đào tạo…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/02/2023)

Chính sách mới có hiệu lực 14/02/2023 (Ảnh minh họa).

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố

Theo Thông tư 15/2022/TT-BVHTTDL, Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố.

Trung tâm có chức năng quảng bá, giới thiệu về du lịch địa phương; xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; nghiên cứu, định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch; vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch...

Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Trung tâm có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Nguồn Luật Việt Nam.