Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (11/6/2024)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (11/6/2024)

11/06/2024


Thông tư 01/2024/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 11/6/2024.

Theo Thông tư 01/2024/TT-TANDTC, danh hiệu “Lao động tiên tiến” ngành Tòa án được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đạt hoặc vượt các chỉ tiêu thi đua, có chất lượng và hiệu quả cao;

- Đối với Thẩm phán, chấp hành tốt các quy định trong Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá tỷ lệ quy định của Tòa án nhân dân tối cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Chính sách mới có hiệu lực 11/6/2024

Chính sách mới có hiệu lực 11/6/2024 (Ảnh minh họa).

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ngành Tòa án được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận theo đề nghị của Hội đồng Khoa học - Sáng kiến cơ sở hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc áp dụng có hiệu quả;

Nguồn Luật Việt Nam.