Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chính phủ chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Chính phủ chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất cho vay

11/03/2023


Ngày 07/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2023.

Theo đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, thúc đẩy tăng trưởng.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm lãi suất hợp lý, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát. Có các giải pháp tín dụng phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và các thị trường khác...

Chính phủ chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Chính phủ chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất cho vay (Ảnh minh họa).

Tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống, chú trọng xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu phát sinh mới; tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), trình Chính phủ trong tháng 3/2023.

Nguồn Luật Việt Nam.