Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Chi phí làm Sổ đỏ lần đầu sẽ tăng từ ngày 01/01/2026

Chi phí làm Sổ đỏ lần đầu sẽ tăng từ ngày 01/01/2026

01/04/2024


Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Theo khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, Bảng giá đất hiện hành đang được áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 và sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Từ ngày 01/01/2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bảng giá đất mới hằng năm theo nguyên tắc thị trường (theo khoản 3 Điều 156 Luật Đất đai 2024) chứ không áp dụng khung giá đất được điều chỉnh 05 năm/lần như hiện nay.

Bảng giá đất mới khi xác định theo nguyên tắc thị trường có nhiều khả năng cao sẽ tăng cao. Trong khi đó, các khoản chi phí phải nộp khi cấp Sổ đỏ lần đầu là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) và lệ phí trước bạ lại được tính theo Bảng giá đất.

Như vậy, nếu áp dụng Bảng giá đất theo nguyên tắc thị trường từ 01/01/2026 thì chi phí làm Sổ đỏ rất có thể sẽ tăng.

Chi phí làm Sổ đỏ lần đầu sẽ tăng từ ngày 01/01/2026 (Ảnh minh họa).

Khoản 2 Điều 158 Luật Đất đai 2024 quy định, việc định giá đất căn cứ vào các thông tin:

- Mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá;

- Thời hạn sử dụng đất. Đối với đất nông nghiệp đã được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất;

- Thông tin đầu vào để định giá đất theo các phương pháp định giá đất:

    Giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính;

    Giá đất được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá...

- Yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất;

- Quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm định giá đất.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, riêng Điều 190 và Điều 248 có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.

Nguồn Luật Việt Nam.